Av
Jeppe Andersson
epost: jeppe.a@telia.com

Inga nya inlägg är publicerade.

Närmast kameran 2-4 svarta stenar.

Märkliga stenar utanför Stensnäs, Karlshamns kommun

Kusten har många helt vanliga stenar, men varför är dessa närmast i bild svarta och gropiga? Jag såg dem som barn vid en båtfärd redan på 50-talet och ingen tycktes då veta varför det låg sådana stenar där. I somras bestämde jag mig för att ”gå till botten” med frågan.

Min gode vän som känner till Pukavik ville också ha svar, så det blev en båtfärd med kamera och diverse utrustning. Här nedan finns en bild på hur de ser ut:

SGU:s karta med diabasen markerad. Den svartstreckade linjen markerar spricka i jordskorpan. Där i vattnet ungefär utanför diabasmarkeringen ligger stenarna.
En av stenarna i närbild.


Vi uppskattade de största till mellan 4 och 8 m3. De var inte magnetiska och innehöll inte något järn; magneten gjorde i alla fall inget utslag och inget säkert utslag på kompassnålen heller. Många stenar låg under vattenytan och de låg i någorlunda norr-sydlig riktning. Hela området var 50-80 meter långt och 15-20 meter brett. Stenarna under vattnet var beväxta, så det gick inte att se hur de såg ut, men troligtvis samma sorts sten även där.

Jag tog kontakt med SGI, Sveriges Geologiska Undersökning, först i Uppsala och sedan i Lund. Där blev det en dryg halvtimmes samtal med en mycket kunnig och trevlig geolog och jag gick därifrån med alla frågetecken uträtade. Ungefär det här berättade han:

  • Bergarten är diabas och runt 900 miljoner år gammal.
  • Blocken är korttransporterade eller ligger i anslutning till en N–S-ligt orienterad diabasgång. Gången finns ytligt vid kusten söder om Stensnäs. I anslutning till gången finns också en parallellt orienterad sprickzon.
  • Blocken kan ha flyttats en kort sträcka i samband istiden eller i samband tjock havsis i under historiska kalla perioder efter senaste istiden. De kan också vara kärnblock som ligger direkt ovanpå gången. Den tillhörande sprickzonen kan ha resulterat i att diabasgången är kraftigt uppsprucken, vilket skapar förutsättningar för att kärnblock bildas genom att omgivande mer uppsprucken diabas eroderats bort. Jag bedömer att de lösa blocken sannolikt är erosionsrester (block) som ligger ovanpå gången.
  • Den gropiga texturen på blocken bedömer jag beror på s.k. bioerosion från sjögräs, tång etc. som vuxit på blocken. Eftersom diabasen är relativt lättvittrad p.g.a. hög andel kloritmineral och oregelbunden kristallstorlek påverkas bergarten relativt lätt av urlakning och vittring. Även organismer som ex. musslor kan skapa liknande strukturer. I ditt fall bedömer jag dock det mest sannolikt att det är skapat av vattenväxter.
  • Eftersom en del block idag ligger ovanför vattenlinjen (även vid högvatten) är det sannolikt att en hel del av groparna är bildade när havsnivån var högre.
  • Det är svårt att säga hur gamla groparna är men sannolikt relativt unga, åtminstone yngre än senaste istiden.
  • Geologen berättade också att diabas innehåller ofta ämnen som växter gillar. Det har till och med diskuterats att bryta diabas och mala ner det till gödning.

Så, nu har jag berättat det mesta jag vet om de där stenarna. Hoppas du tyckt att i alla fall något av det var intressant.

***********************************************************************

Drottninggatan 110 är det gröna huset med bruten takstol.

Är det havsutsikt genom hela Drottninggatan i Karlshamn?

Havsutsikt vid högskolan.
Korsning med Vinkelgatan.
Jämför fotot med det från Kyrkogatan avseende korsningen Lotsgatan och horisonten.

***********************************************************************

Hoppas att du hittat lite intressant att kolla här på ”Ditt och datt för kanske vem som helst”.