Värdelöst vetande?

Jeppe Andersson
Tegelmästarevägen 2
374 51 Asarum
Tel. 0708-253545
epost: jeppe.a@telia.com
Hemsida: http://www.jeppe.se

Är det havsutsikt från 3:e våningen på Drottninggatan 110, det gröna huset?

Förord
Korsord, pussel, skidsport, filmer och andra TV-program…? Ja, man kan fördriva fritiden med mycket ”värdelöst vetande”. Den här texten och tillhörande många bilder handlar en fundering, som man kan fråga sig om det är värt att lägga tid på.

Historik
På 1950-talet bodde bl.a. jag och en kompis på Drottninggatan 110 här i Karlshamn. Jag bodde på 1:a och han på 3:e våningen. Tidigt i höstas råkade vi nämna, att det kanske rentav är havsutsikt från 3:e våningen numera. Den eventuella havsutsikten är inget stort titthål, så mycket måste i så fall stämma.

Datainsamling, fotografering och forskning
Frågan lades på is ett par veckor, men så började tanken snurra i huvudet igen.

Jag sökte fram nuvarande hyresgästen på 3:e våningen med datorn och frågade, om han kunde se havet därifrån under gynnsamma förhållande. Svaret blev ”Ja…”, men det kändes lite svagt, så jag ville gå vidare.

Det är nog inte många som tänker på det, men faktiskt är det en brytpunkt på gatan den sista biten i norr. Om inte, så hade jag kunnat lägga ner det här arbetet direkt.

Det blev kommunens mätningskontor, som blev nästa kontakt. De erbjöd mig en planritning, koordinatlista för Drottninggatan med plushöjder på angivna punkter och två linjer på planritningen, som visade sikten i sidled från västra gavelfönstret och takfönstret ut mot Drottninggatan. Nu hade jag tillräckligt med data för att kunna upprätta en profilritning från Drottninggatan 110 och hela vägen ut till gatans förlängning till pirens kant vid Högskolan. En sådan ritning har av praktiska skäl som regel en längdskala och en höjdskala. Jag valde 1:5000 resp. 1:100.

Min kamera med zoom kom till användning. Från korsningen med Lotsgatan och kameran strax över gatsten där, så var huset synligt i fjärran på fotot.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 06-avvc3a4gningsstc3a5ng-fc3b6r-foto-1.jpg
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 07-kamera-framsida.jpg

Ute på piren var det värre. Då var jag för lågt med kameran för Lotsgatans korsning med Drottninggatan var för hög. Jag gjorde försök med att fästa kameran i toppen på min avvägningsstång, 4 m, förbereda kameran med självutlösaren på 10 sekunder och sedan snabbt som attan lyfta upp stången och då hålla den så stilla som möjligt. Jag hade inte riktigt koll på inställningarna, så det blev inget vidare resultat. Jag lade ner de försöken.

Inget att be för. Jag tog förnyad kontakt med hyresgästen och erbjöd honom en liten ersättning, om han ville prova att ta några foton där uppifrån. Han godtog förslaget och jag lämnade min kamera i hans brevlåda. Att fotografera genom hela Drottninggatan, i detta fallet runt 1700 m, har sina svårigheter; allmänna sikten, solljusets inverkan, dagsljuset på korsningen med Lotsgatan, människor och bilar på gatan (söndagar bäst). Bilderna togs då träden var avlövade, annars hade det varit meningslöst att bara försöka. Jag vill minnas att också ev. ”sommarflaggor”, alternativt julgirlanger tvärs över Drottninggatan kunde skymma sikten, där gatan är låg i siktlinjen. Jag ville givetvis inte störa hyresgästen och hans familj med mina tankar mer än absolut nödvändigt för det är mycket som ska stämma, så jag fick vara nöjd om han över huvud taget fick något bra fototillfälle och kunde alltså inte begära några perfekta bilder.

Oavsett om jag kunde erhålla ett foto från våningen där den eventuella havsutsikten syntes eller ej, så ville jag ändå ta foto från piren och norrut. Enligt min profilritning skulle man kunna ta foto på våningen om man kom upp omkring 4 – 5 m.

Enligt profilritningen så går siktlinjen ungefär 1,5 m över korsningen med Kyrkogatan. Därför ställde jag mig i den korsningen och tog ett foto på havet från den höjden. Där såg jag havet, så då borde man se det också från huset, om det inte strular med sikten i sidled. Hur som helst, så ville jag ändå ha ett foto från piren och norrut med del av huset i fjärran, så jag kontaktade ett företag med drönare. Han tyckte att det var en kul grej och skulle återkomma.

Det började dra ut på tiden och jag ville komma till avslut. Hyresgästen jobbar i restaurangbranschen och det är ju inte så lätt att invänta ett lämplig tidpunkt för fotografering, men jag fick till slut några foton av honom, som fick duga.

Företaget med drönaren var visst upptaget med annat en tid framöver, så jag beslöt att läsa på lite mer om inställningar på min kamera och göra ett nytt försök på piren. Den här gången gick det bättre; först 4 m högt någon meter från högskolans östra vägg och sedan i ”gatumitt”; Drottninggatans förlängning. Samma procedur upprepades, men denna gången höll jag upp stången en meter, så bilder kunde tas på 5 m:s höjd också. Jag var nöjd och packade ihop grejerna. Sikten blev lite bättre med kameran intill högskolan p.g.a. att Drottninggatan i tvärled lutar ganska mycket neråt mot väster i korsningen med Lotsgatan.

Ett annat problem var att mäta hur högt upp på huset fönstren på 3:e våningen var. Ur mätningskontorets uppgifter kunde jag räkna fram markhöjden och därifrån kalkylera med hussockel, våningshöjder och bjälklagstjocklekar uppåt i våningarna, men det kändes lite osäkert, så jag gjorde två mätningar:
Jag satte upp mitt avvägningsinstrument(egentligen ett ”vattenpass” med kikare) på 1,5 m höjd i korsningen med Vinkelgatan, där jag visste plushöjden på gatan. Riktade kikaren först mot söder och det horisontella hårkorset låg en liten bit över gatstenen. Vände instrumentet mot norr och hårkorset träffade då fönsterblecken på 2:a våningen på det gröna huset, Drottninggatan 110.
Jag erbjöd vidare ett av mina barnbarn några kronor, snabba pengar, för ett litet jobb. Vi körde till huset. I södra gavelns förlängning ut på trottoaren på Drottninggatan höll han upp min avvägningsstång, 4 m, förlängd med en käpp på 1,5 m, alltså totalt 5,5 m. Längst upp försedd med en horisontell trälist. Själv stod jag på husets västra långsidas förlängning söderut utanför tomten med ett vattenpass. Höll upp det i våg och kunde då se var på huset som var i vattring med trälisten. Båda de här kontrollerna stämde förvånansvärt bra med mina tidigare beräkningar.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 09-hc3b6jdfluktning-1.jpg

Eventuella siktlinjen går i havet en bra bit utanför piren. Jag gjorde därför en beräkning på var ungefär den borde träffa havsytan.

Funderade också på om jordytans krökning kunde ha betydelse för siktlinjen. Googlade och hittade något ställe, där det stod att om man har ögonen 2 m över vattenytan, så blir horisonten 5 km bort. Enligt profilritningen, så är siktlinjen ungefär 7 m upp, så det behövde jag inte oroa mig för.

”Värdelöst vetande”

Hur kan en vanligen någorlunda normal människa lägga ner all denna tid på att ta reda på sådant här? Jag trodde att jag var ”nästan” i mål många gånger, men ändå inte. Har jag satt igång något, så brukar jag vilja ha någon form av avslut på det… eller förkasta alltsammans. Jag valde ett avslut.

Det var verkligen kinkigt att kolla upp det här. Det hade ju varit mycket enklare om det varit mer uppenbart om det var havsutsikt eller inte, men då hade det ju inte varit någon nöt att knäcka. Det har faktiskt varit många intressanta stunder, då jag försökt luska ut hur det förhöll sig och om min profilritning höll måttet…

Här följer nu en bildserie. Den börjar från norr, ”blickar” bakåt och går mot söder och havet. Där vänder den vid havet, går mot norr igen,”blickar” bakåt, kommer längre och längre norrut från havet och man kan följa ända upp till …!
Tips! Zooma upp och jämför bilder, där det behövs.
Och resultatet? Titta på bilderna och bedöm själva. Jag är klar med min bedömning…

Huset syns fortfarande tydligt från gatans västra sida.
Huset syns också från gatans mitt
Kameran för lågt. Inget hus synligt.

Kameran för lågt. Inget hus synligt.
Höjd 4 m. Kameran intill vägg. Den gröna gaveln och det röda taket skymtar.
Höjd 4 m. Kameran i vägmitt. Sidan på takfönstret(homejan) skymtar som ljus prick(?)
Höjd 5 m. Kameran i vägmitt. Sidan på takfönstret(homejan) skymtar som ljus prick nu något högre upp(?).
Strax söder om korsning med Vinkelgatan.
Korsning med Vinkelgatan.
Jämför fotot med det från Kyrkogatan avseende korsningen Lotsgatan och horisonten.

Här nedan är profilritningen. Södra gavelns husliv till vänster och detalj av våningarna snett upp till höger. Att profilen ser ovanligt backig ut beror på att det är olika längd- och höjdskalor.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 05-profil-drottning-o-detalj-hushc3b6jder-1.jpg

Asarum 20-07-06
Jeppe Andersson